Parafia Matki Bożej Szkaplerznej w Warce Strona główna Kontakt
Porządek Mszy Św.
Niedziele i święta
7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00.


Dzień powszedni
7.00, 18.00.


Spowiedź
Pół godziny przed każdą Mszą św.

Foto galeria
Galeria
Licznik odwiedzin: 4072566

Matka Boża Warecka: Koronacja

Koronacja obrazu Matki Bożej Szkaplerznej -20 maja 2018 R.

Data dodania: 2018-04-20

Koronacja obrazu Matki Bożej Szkaplerznej Warce w uroczystość Zesłania Ducha Świętego 20 maja 2018 to najważniejsze i największe wydarzenie w historii Warki.


Koronacja obrazu Matki Bożej Szkaplerznej Warce w uroczystość Zesłania Ducha Świętego 20 maja 2018 to najważniejsze i największe wydarzenie w historii Warki. 

Z historii Warki i wareckiego obrazu Matki Bożej Szkaplerznej

Lokacja Warki nastąpiła wg wielu źródeł pomiędzy rokiem 1284 a 1321. Po włączeniu Mazowsza do Korony (1529) Warka stała się miastem królewskim. Franciszkanie do Warki przybyli za przyczyną Katarzyny z Boglewic Trzebińskiej ok. 1626 r., przywieźli oni ze sobą obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem. Wznoszenie obecnej świątyni murowanej rozpoczęto w 1632 r., a ukończono w roku 1746. W klasztorze wareckim w latach 1726-1728 przebywał O. Rafał Chyliński, heroicznie troszcząc się o ubogich mieszkańców Warki – beatyfikowany 9 czerwca 1991 r. przez św. Jana Pawła II. Do franciszkańskiej szkoły przyklasztornej uczęszczał bohater dwóch narodów: Polski i Stanów Zjednoczonych Kazimierz Pułaski. Cała rodzina Pułaskich mieszkała w Warce w swoim pałacu na Winiarach. Drugi dom Pułaskich był w Warszawie. Pułascy byli bardzo pobożni i zaangażowani w życie Kościoła i Ojczyzny.

Warka znacznie ucierpiała w czasie rokoszu Zebrzydowskiego w roku 1607. Najazd szwedzki w drugiej połowie XVII w. przyniósł miastu ogromne szkody. Szwedzi wraz z niemieckimi najemnikami zrabowali i spalili Warkę, pozostało tylko 17 domów, w tym cudownie od pożaru ocalały konwent braci mniejszych wraz z cudownym obrazem Matki Bożej. W drugiej połowie XVII w. wizerunek Jezusa i Matki Bożej ozdobiono srebrnymi, trybowanymi sukienkami i koronami, co było oznaką wielkiej czci i kultu. Kiedy zawiązała się Konfederacja Barska (1768-1772) członkowie jej, w tym starosta warecki Józef Pułaski i trzech jego synów: Franciszek, Kazimierz i Antoni z oddziałem konfederatów uroczyście przyjęli szkaplerz święty w kościele franciszkańskim w Warce, oddając się pod opiekę Matki Bożej i ślubując przed Jej obrazem wierność Bogu i Ojczyźnie. W podziemnych kryptach kościoła spoczywają szczątki matki Kazimierza Pułaskiego Marianny, która zmarła w Warszawie, ale zgodnie z jej wolą została pochowana w kościele franciszkańskim w Warce.

Kościół franciszkański do 1830 r. służył jako garnizonowy dla polskich żołnierzy rakietników rezydujących w Warce. Żołnierze, co niedziele i święta w ordynku wojskowym uczęszczali na nabożeństwa odprawiane przez zakonników. Wareccy rakietnicy wzięli udział w Powstaniu Listopadowym pod dowództwem gen. Józefa Bema, bijąc się pod Grochowem. Do Warki już nie wrócili. Mieszkańcy Warki spalili koszary, „aby tam, gdzie przebywały wojska polskie, wróg nie rezydował”. Za karę rząd carski zabrał z kościoła dzwony.

Po powrocie z Syberii, częstym bywalcem na plebani, był bohater Powstania Listopadowego Piotr Wysocki. Przed Powstaniem Styczniowym 1863 r., z jego inicjatywy okoliczni obywatele ziemscy postanowili uczcić szczątki książąt mazowieckich znajdujące się w ruinach klasztoru dominikańskiego: Trojdena I (zm. w 1341r.), Ziemowita II (zm. w 1343r.) i Danuty Anny, żony Janusza I, a córki ks. litewskiego Kiejstuta (siostry Witolda) i przenieść je do kościoła księży franciszkanów.

Kościół i klasztor był w posiadaniu franciszkanów do 29 listopada 1864 r. tj. do czasu kasaty zakonu i usunięcia ich z budynku. Likwidacja zakonu była wynikiem represji i zemsty za patriotyczną postawę franciszkanów w czasie Powstania Styczniowego. Franciszkanie dobrze zasłużyli się dla rozwoju życia religijnego i oświaty w Warce. Byli ostoją wiary i patriotyzmu.

Po Powstaniu Styczniowym proboszcz parafii św. Mikołaja wraz z mieszkańcami Warki, aby ratować klasztor pomalowali ołtarze na czarno. Całe duszpasterstwo zostało przeniesione do kościoła pofranciszkańskiego.

Władysław Matlakowski (1850-1895) pisał: „Dawniej było tu silne tętno życia i płynęła chwała Boża, szczególniej podczas Adwentu, Majowego Nabożeństwa i na rozgłośny odpust na Matkę Boską Szkaplerzną. Mury nie były w stanie pomieścić tłumów ludu, który przybywał zapisując się do Bractwa Szkaplerza”. Przed obliczem Matki Bożej Szkaplerznej modliły się niezliczone rzesze wiernych, wypraszając i otrzymując dla siebie łaski. Udokumentowane są trzy przypadki cudownych uzdrowień.

Agresja Niemiec hitlerowskich zniszczyła Warkę, zapisując się w jej dziejach jako największe nieszczęście. Walki na przyczółku warecko – magnuszewskim w 1944 r. przyniosły prawie zagładę miastu. Kościół franciszkański z obrazem Matki Bożej ocalał mimo, iż specjalnie był bombardowany.

Obecnie kult nabiera rozmachu, czego dowodem jest: ufundowanie złotych koron ze złotych wot, odnowienie i ozdobienie szlachetnymi kamieniami sukienek. Cudowny obraz Matki Bożej umieszczony jest w kasecie pancernej i ognioodpornej, zasłaniany ofiarowanym ze względu na miłość do Matki Bożej drugim obrazem przedstawiającym Maryję z dzieciątkiem i Jana Chrzciciela pędzla wybitnego malarza z 1630 roku Antona van Dycka – ucznia Rubensa. Skomponowane zostały dwie intrady na odsłonięcie i zasłonięcie obrazu. Od wielu lat odmawiana jest Nowenna do Matki Bożej. Odbywają się procesje z wizerunkiem Matki Bożej podczas, których mieszkańcy Warki oddają się pod opiekę Bożej Rodzicielki.

W kościele znajdują się relikwie Świętego Jana Pawła II, Świętego Józefa Sebastiana Pelczara, błogosławionego Rafała Chylińskiego, błogosławionej Klary Ludwiki Szczęsnej, błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.

Ten piękny obiekt wpisany jako dobro kultury w rejestrze zabytków, posiada wielką wartość artystyczną, historyczną i naukową. Posiada niezwykle cenne stałe i ruchome elementy zabytkowe od XVI w. Oprócz ogromnych walorów artystycznych i historycznych, kościół ten jest w posiadaniu skarbu największego, jakim jest obraz Matki Bożej z XVI w. czczony tu przez kolejne pokolenia.

Ksiądz Kazimierz Kardynał Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski we wrześniu 2017 r. w odpowiedzi na wielotysięczne prośby podjął decyzję o koronacji obrazu Matki Bożej Szkaplerznej w Warce. 

Wyznaczono termin Uroczystości na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego 2018 r. na godz. 18. 00. Będzie to wielkie historyczne wydarzenie, w którym Warka, cała Ziemia Warecka i Archidiecezja Warszawska odda cześć Bogurodzicy, Niepokalanej Matce Kościoła w znaku naszego Obrazu. Będziemy dziękować Matce Bożej za Jej opiekę, za wszystkie łaski otrzymywane przez 400 lat. Będzie to okazja, by zawierzyć Matce Kościoła i naszej Królowej losy Ojczyzny, Europy i Świata. To także wielka promocja samej Warki, firm wareckich i mieszkańców.

Wspólnie przygotujmy uroczystość koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Szkaplerznej w Warce

Parafia Rzymskokatolicka p. w. Matki Bożej Szkaplerznej w Warce wraz z Komitetem Koronacyjnym zwróciła się z prośbą do parafian, instytucji i firm i osób indywidualnych o wsparcie finansowe związane z przygotowaniem i organizacją tak wielkiej uroczystości. Wiązało się to m. in.: z odnowieniem kościoła, zmianą oświetlenia – zakupem kryształowego żyrandola i kinkietów, zakupem stacji Drogi Krzyżowej z XVII w., wykonaniem wielu kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Szkaplerznej, remontem zabytkowego ogrodzenia kościoła od ul. Franciszkańskiej, przygotowaniem placu z nagłośnieniem i obsługą, wydrukowaniem plakatów, zaproszeń, folderów, korespondencją oraz przygotowaniem agapy dla wszystkich uczestników uroczystości.

Dzięki ofiarności darczyńcy (parafianina) wykonane zostały prace renowacyjno – konserwatorskie głównej nastawy ołtarzowej. Dzięki ofiarodawcom i fundatorom wymieniono  instalację elektryczną, zamontowano instalację audiowizualną do transmisji telewizji internetowej, odnowiony został kościół – ściany i strop, zakrystia i krużganki, gdzie zainstalowano nowe kinkietowo – reflektorowe oświetlenie. Ufundowano dotychczas 8 stacji Drogi Krzyżowej z XVII w. W zakrystii wmontowane zostały odpowiednie sejfy do przechowywania naczyń liturgicznych. W kościele zawieszony został duży kryształowy żyrandol i 16 kryształowych kinkietów. Zakupione zostały nowe wysokiej klasy urządzenia nagłaśniające kościół. Trwają prace związane m. in.: z wykonaniem plakatów, zaproszeń, folderu, z przygotowaniem placu z nagłośnieniem, remontem zabytkowego ogrodzenia kościoła od ul. Franciszkańskiej, zakupem kolejnych stacji Drogi Krzyżowej oraz wykonaniem witraża przedstawiającego Ducha Świętego w oknie nad ołtarzem głównym.

Prośba o dalsze wspieranie działań na rzecz przygotowania uroczystości koronacyjnych jest nadal aktualna.

Odbywa się peregrynacja dużej kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Szkaplerznej w parafiach należących do Dekanatu Wareckiego oraz wędrówka małych kopii od  domu do domu  wśród mieszkańców parafii.  W środy trwa Nowenna do Matki Bożej Szkaplerznej przed Cudownym Obrazem, szczególnie  w intencji przygotowania parafian i całej Warki do uroczystości koronacji. W ramach tej Nowenny odczytywane są podziękowania i prośby z księgi wyłożonej na końcu kościoła.

 
19 lutego w Kurii Metropolitalnej w Warszawie odbyło się spotkanie z J. E. ks. Kazimierzem Kardynałem Nyczem Arcybiskupem Metropolitą Warszawskim. W spotkaniu uczestniczyli ks. kanonik Grzegorz Krysztofik proboszcz parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Warce i członkowie Komitetu Koronacyjnego. Podczas spotkania uzgodnione zostały szczegóły uroczystości koronacyjnej obrazu Matki Bożej Szkaplerznej w Warce.

Patronat Honorowy nad uroczystościami objęli:

Stanisław Karczewski – Marszałek Senatu RP,
Marek Suski – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Poseł na Sejm RP,
Dariusz Bąk – Poseł na Sejm RP,
Marek Jurek – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Prezes Prawicy Rzeczypospolitej, Marszałek Sejmu V kadencji, 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
Zdzisław Sipiera – Wojewoda Mazowiecki,
Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego,
Zdzisław Maszkiewicz – Senator IV kadencji, Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska.
Premier RP Mateusz Morawiecki podjął decyzję o skierowaniu listu okolicznościowego do uczestników uroczystości koronacyjnych.

W skład Komitetu Honorowego weszli:

Marek Ścisłowski - Starosta Grójecki
Dariusz Gizka – Burmistrz Warki,
Teresa Knyzio – Wiceburmistrz Warki,
Euzebiusz Strzelczyk – Wójt Gminy Grabów n. Pilicą,
Marek Pietrzak – Wójt Gminy Jasieniec.

Patronat medialny:

TVP3 Warszawa,
Tygodnik Katolicki Niedziela,
Gość Niedzielny,
Nasz Dziennik,
Tygodnik „Solidarność”,
Radio Plus,
Radio Warszawa,
Radio Niepokalanów,
Jabłonka,
Kurier Warecki,
Nowe Echo Warki,
TV WARKA – www.tv.warka.pl,
www.warka24.pl.

Ksiądz Krzysztof Ołdakowski dyrektor Naczelnej Redakcji Programów Katolickich Polskiego Radia w rozmowie telefonicznej zapewnił o „godnej obsłudze uroczystości koronacyjnych”.

Bardzo serdecznie dziękujemy za ufundowanie stacji Dogi Krzyżowej: parafianom ze Starej Warki, Kaliny, Os. Książąt Mazowieckich, Ostrówka, Urzędowi Gminy Grabów n. Pilicą, dwóm anonimowym rodzinom  z parafii Matki Bożej Szkaplerznej za ufundowanie dwóch stacji.

Serdeczne Bóg zapłać za ofiary firm wareckich, osób indywidualnych oraz osób, które zakupiły okolicznościowo – pamiątkowe cegiełki na rzecz przygotowania koronacji.

Z ogłoszenia parafialnego w kościele Matki Bożej Szkaplerznej w Warce z dn. 15.04.2018 r.

Bracia i Siostry od dziś, to już 35 dni do koronacji naszego Obrazu. Bardzo prosimy o podejmowanie intensywnych działań zmierzających do tego, abyśmy wszyscy w stu procentach byli uczestnikami tej Uroczystości. Zapraszajmy nasze rodziny spoza Warki, wszystkich, którzy kiedykolwiek mieszkali w Warce. To wydarzenie wypływa z całej naszej wareckiej historii. Na koronacji powinniśmy się wszyscy stawić bo będą wszyscy, którzy kiedykolwiek przed nami żyli w Warce, to będzie mistyczne wydarzenie.

Plan Uroczystości jest następujący: 16.00-16.45 zajmujemy miejsca w sektorach na które będzie podzielony plac na górze i na dole. Liczymy obecnych na 10.000 osób, a może znacznie więcej. Godz. 17.00 – czuwanie z Maryją w Wieczerniku, które poprowadzi zespół muzyczny z kościoła księży Jezuitów z Łodzi „Mocni w Duchu” i „Posłani”. Godz. 18.00 Msza św. koronacyjna, której będzie przewodniczył Ksiądz Kazimierz Kardynał Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski. Kazanie wygłosi ks. bp Józef Zawitkowski. Będą śpiewały chóry ze wszystkich sąsiednich parafii, z naszym na czele, będzie grała orkiestra „Moderato”.

Po Mszy św. około godz. 19.30 – procesja z obrazem do świątyni. O godz. 21.00 apel Jasnogórski kończy uroczystość.

Następnego dnia 21 maja w Święto Matki Kościoła o godz. 18.00 odprawimy uroczystą Mszę św. i pójdziemy z obrazem Matki Bożej w procesji na Rynek warecki, gdzie oddamy Warkę pod opiekę Matki Bożej, będziemy się modlić o urodzaje w sadach i pobłogosławimy gałązki z zalążkami owoców, które należy przynieść.

Obecnie dzielony jest plac na sektory, polepszana jest powierzchnia. Drukujemy tysiące plakatów i specjalnych zaproszeń, które będą rozprowadzone po wszystkich parafiach i  sanktuariach maryjnych w Polsce.

Bóg zapłać za płynące hojne ofiary na sfinansowanie Uroczystości.

Koronacja obrazu Matki Bożej Szkaplerznej w Warce jest potwierdzeniem kultu trwającego prawie 400 lat, uroczystym oddaniem czci Zbawicielowi, Jego Matce z nadzieją na wzrost wiary i miłości mieszkańców Ziemi Wareckiej. To nasze pokolenie koronuje obraz Matki Bożej i tak uczczony przekazujemy przyszłym pokoleniom. Dlatego wspólnie przygotujmy uroczystość koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Szkaplerznej w Warce.

Okolicznościowo – pamiątkowe „cegiełki” o nominałach: 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 zł  można nabyć w kancelarii parafialnej przy kościele Matki Bożej Szkaplerznej w godzinach 9-12 oraz u członków Komitetu Koronacyjnego. Od 25 lutego br. będzie można je nabyć także w kościele Matki Bożej Szkaplerznej po każdej niedzielnej Mszy św.

Można również przekazać darowiznę na konto o numerze: 23 1020 4317 0000 5002 0018 3582, z dopiskiem „Koronacja”.

Kontakt: kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 9-12, tel. +48 667-23-53

Andrzej Gut – Sekretarz Komitetu Koronacyjnego

Wstecz
Kalendarz parafialny
Wirtualne zwiedzanie Cemantarz parafialny Polecamy
Parafia Matki Bożej Szkaplerznej w Warce

Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
ul. Franciszkańska 22
05-660 Warka
Archidiecezja Warszawska
dekanat warecki
tel. 48 667-23-53

Polityka prywatności
 
wykonanie: E-parafia