Parafia Matki Bożej Szkaplerznej w Warce Strona główna Kontakt
Porządek Mszy Św.
Niedziele i święta
7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00.


Dzień powszedni
7.00, 18.00.


Spowiedź
Pół godziny przed każdą Mszą św.

Foto galeria
Galeria
Licznik odwiedzin: 4073062

Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela - 24.06.2018 r.

Data dodania: 2018-06-27

Inwestycje, prace, remonty i fundacje Parafii Matki Bożej Szkaplerznej
w Warce w latach 2008 - 2018
gdy proboszczem był Ksiądz Kanonik Grzegorz Krysztofik


Otoczenie świątyni .

1. Uporządkowano i odśmiecono z różnych komórek teren za kościołem i wokół kościoła tak, że powstał ogromny dwupoziomowy plac, na którym odbyła się koronacja obrazu.
2. Uporządkowano i zagospodarowano dziedziniec przed kościołem i wirydarz. Obie przestrzenie obsadzono roślinami według założeń barokowych.
3. Odtworzono, wyremontowano, założono oświetlenie i pomalowano krużganki (prawie 100 lat zamurowane).
4. Uporządkowano i udostępniono krypty i piwnice pod kościołem.

Obiekty parafialne

5. Rozbudowano wikariatkę, wyremontowano, wymieniono okna, drzwi, instalacje elektryczną, kanalizacyjną i instalację co.
6. Wyremontowano, wymieniono okna, instalacje co w domu parafialnym.
7. Wyremontowano, założono nowe oświetlenie w sali bł. Rafała.
8. Wyremontowano i urządzono od podstaw klasztor dla Sióstr Sercanek -
7 pomieszczeń, 3 łazienki, także wymiana okien i część mebli.
9. Wybudowano nową klatkę schodową dla lepszej komunikacji wewnątrz klasztoru.

Świątynia

10. Na świątyni i klasztorze wyremontowano połacie dachu, pomalowano je, wymieniono wszystkie rury i rynny.
11. W świątyni wymieniono instalację elektryczną montując ogromny kryształowy żyrandol i 16 kinkietów.
12. Wymieniono system nagłaśniający i
13. Zainstalowano system oświetlający prezbiterium i stropy.
14. Pomalowano ściany kościoła wraz ze stropem.
15. Zawieszono w kościele stacje Drogi Krzyżowej, 8 stacji z przeł. wieku XVII/XVIII.
Rozbudowano stacje Drogi Krzyżowej o obrazy:
Wjazd Jezusa do Jerozolimy, Ostatnia Wieczerza – istniejący od lat duży obraz
w prezbiterium, Modlitwa w Ogrójcu i Zdrada Judasza. Są to cztery stacje będące wstępem do Drogi Krzyżowej. Nadając Drodze Krzyżowej charakter paschalny umieszczono w prezbiterium dwa obrazy: Zmartwychwstanie – XVIII w.
i Wieczerza Emaus – XIX - wieczna kopia Caravaggio (dar ks. G. Krysztofika ), między tymi obrazami umieszczono figurę Chrystusa wstępującego do Nieba, zakończeniem jest wydarzenie Zesłania Ducha Świętego, ukazane w witrażu, ufundowane przez sponsorów.
16. W nawie kościoła jest zawieszono obraz św. Franciszka Ksawerego w ekstazie - fundacja rodziny z Parafii.
17. Po przeciwnej stronie jest obraz Matki Bożej ze Świętymi poddany gruntownej konserwacji i oprawiony w nową ramę.
18. Odnowiono gruntownie główną nastawę ołtarzową dzięki fundacji małżonków Bobrowskich z naszej parafii.
19. W głównej nastawie umieszczono pancerną i ognioodporną kasetę na obraz Matki Bożej Wareckiej.
20. Zainstalowano obraz 1630 r. pędzla wybitnego malarza van Dycka jako zasłonę (dar ks. G. Krysztofika dla uczczenia Matki Bożej w obrazie wareckim).
21. Pod obrazem zawieszono pierwsze wota: szczerbiec, ryngraf, korale bursztynowe, wianuszek dębowy.
22.W prezbiterium umieszczono dwie figury, poddane gruntownej konserwacji:
św. Józefa – barok hiszpański (dar rodziny z Warszawy)
i św. Jana Apostoła – figura uratowana ze śmietnika parafialnego poddana też gruntownej konserwacji.
23. Uratowano także ze śmietnika figury dwóch aniołów z XVII wieku umieszczono je na pilastrach przed prezbiterium. Podobnie figura św. dominikanina umieszczona przed wejściem do kaplicy miłosierdzia.
24. Na dwóch pierwszych bocznych ołtarzach umieszczono także uratowane ze stanu agonalnego dwa feretrony XVII/XVIII w.
25. Na pilastrze przy prezbiterium został umieszczony obraz XVII - wieczny Narodzenie Pana Jezusa (dar ks. G. Krysztofika).
26. Są zakupione i znajdują się w konserwacji carskie wrota przedstawiające Zwiastowanie Pańskie i Czterech Ewangelistów zaplanowano zawieszenie ich na pilastrze przed prezbiterium pod obrazem Narodzenia Pańskiego z myślą przedstawienia Tajemnicy Wcielenia, Zwiastowaniem i Narodzeniem.
27. W prezbiterium podjęto nową aranżację tak, by wyeksponować miejsce przewodniczenia, ołtarz i ambonę.
28. Przy tabernakulum ustawiono dwie rzeźby z w. XVII aniołów trzymających świece. Nad obrazem umieszczono anioła grającego na trąbach przy obrazie wareckim dwa adorujące anioły XVIII w. ( wszystkie anioły dar ks. G. Krysztofika).
Przed tabernakulum umieszczono XIX w. wieczną lampę
29. Ogromny krzyż umieszczony na pilastrze naprzeciwko starej ambony,
30. Pod krzyżem umieszczono XVI - wieczną figurę Matki Bożej Bolesnej
i niezidentyfikowaną świętą ( I Ewa i II Ewa) - uratowane.
31. Pod krzyżem zawieszono złoconą konsolę (półkę).
32. Zakupiono 23 ławki z oparciami

33. Zakupiono 24 ławki bez oparć

34. Poddano konserwacji i ujednoliceniu 28 dużych ławek w kościele

35. Zakupiono 12 pojedynczych konfesjonałów

36. Zakupiono 9 krzeseł neobarokowych XIX wiek

37. Urządzono kaplicę miłosierdzia dla sprawowania sakramentu pokuty, gdzie został umieszczony obraz Jezusa Miłosiernego i trzy rzeźby XVI - wieczne, przedstawiające Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego (dar ks. G. Krysztofika).
W kaplicy także umieszczono stary XVIII - wieczny konfesjonał poddany konserwacji.
38. Wejście do kościoła zamknięto ozdobną kratą z bezpiecznymi szybami termicznymi.
39. Poddano konserwacji trzy zabytkowe monstrancje i relikwiarz, zakupiono nową monstrancję do codziennego użytku i cztery relikwiarze.
40. Zakupiono także kilka kielichów i paten,

41. Zakupiono dwa egzemplarze ewangeliarza, jeden bardzo ozdobny świąteczny, drugi mniej ozdobny.
42. Do przechowywania naczyń i sprzętu liturgicznego w zakrystii zamontowano cztery duże kasy pancerne.
43. Zakupiono kilkadziesiąt nowych ornatów.
44. Zainstalowano na wierzy mechanizmy poruszające trzema dzwonami wraz ze sterującym komputerem.
45. Zorganizowano dwupomieszczeniową kancelarię parafialną wyposażając ją
w meble, komputer, drukarkę z ksero, fax.
46. Zakupiono specjalistyczny sprzęt do sprzątania wnętrza i koszenia trawy.

Obraz Matki Bożej Wareckiej.

47. Obraz ozdobiono XVIII - wiecznymi , srebrnymi sukienkami, które poddano gruntownej konserwacji i doozdobienia w nimby, gwiazdy, brylanty i rubiny.
48. Przygotowano na obraz dwie pary bardzo pięknych koron. Złote i srebrne pozłacane ozdobione turkusami, koralami, perłami, brylantami i rubinami różnych wielkości. Jest to dzieło złotnika warszawskiego pana Tomasz Gila.
49. Obraz umieszczono w kasecie zasłoniętej pancerna szybą.
Zainstalowano w kasecie systemy opuszczające i podnoszące obraz, sukienki, zasłonę i szybę pancerną.
50. Dla uczczenia i podkreślenia ważności cudownego obrazu jest on odsłaniany
i zasłaniany przy dźwięku specjalnych intrad skomponowanych przez pana Artura Gębskiego.
51. Najwyższym wyrazem czci dla Matki Bożej było zorganizowanie koronacji cudownego obrazu, która miał miejsce w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 20 maja 2018 r.

Działania duszpasterskie .

W celu budowania wspólnoty parafialnej podjęto intensywne działania
w kierunku głoszenia Słowa Bożego, szczególnie w czasie homilii, także w dni powszednie. Intensywnych rekolekcji i misji ewangelizacyjnych poprzez formację dzieci i młodzieży w czasie przed I Komunią Św. i bierzmowaniem, także w czasie specjalnych liturgii i rekolekcji organizowanych dla dzieci, także w szkole i dla młodzieży. Szczególną troską otoczono rodziców dzieci pierwszokomunijnych. Staraliśmy się wszyscy sprawować Mszę św. z wiarą, świadomie i owocnie. Intensyfikowano prace w małych wspólnotach, których w parafii jest kilkanaście. Dużym wydarzeniem, budującym wspólnotę parafialną były Drogi Krzyżowe w plenerze, różne poświęcenia w ciągu roku liturgicznego, agapy od małych kilkuosobowych do dużych trzystuosobowych,
w tym także roraty ze śniadaniem.
Sprawowano liturgię godzin, pełną w Triduum Paschalne, co tydzień w sobotę
o godz. 18.00 I nieszpory, w niedzielę o godz. 8.30 jutrznia o godz. 18.00 II nieszpory.
Zauważono intensywny wzrost życia parafialnego, duże zaangażowanie w liturgię
i różne posługi na rzecz parafii. Parafianie charakteryzują się pogłębioną świadomością, otwartością, zaangażowaniem, ofiarnością i świadomością, że są Kościołem Pana Jezusa.

„Bóg to uczynił i Cudem jest w naszych oczach”.
Bogu niech będą dzięki i Wam Bracia i Siostry.

Zobacz wszystkie
Kalendarz parafialny
Wirtualne zwiedzanie Cemantarz parafialny Polecamy
Parafia Matki Bożej Szkaplerznej w Warce

Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
ul. Franciszkańska 22
05-660 Warka
Archidiecezja Warszawska
dekanat warecki
tel. 48 667-23-53

Polityka prywatności
 
wykonanie: E-parafia