Drodzy Wierni, zapraszamy Was serdecznie do wspólnej modlitwy do Świętej Rity, patronki spraw beznadziejnych. W chwilach, gdy życie wydaje się pełne przeszkód, gdy problemy zdają się nie mieć rozwiązania, a nadzieja blaknie, zwróćmy się do tej niezwykłej świętej.

Święta Rita, która w swoim życiu doświadczyła wielu trudności i cierpień, jest dla nas wzorem wytrwałości, wiary i miłości. Warto modlić się do niej szczególnie w momentach, gdy czujemy się bezradni, osamotnieni i zrozpaczeni, gdy potrzebujemy cudownej interwencji i pocieszenia. Niech nasza wspólna modlitwa przyniesie nam siłę, pokój i nadzieję, że z Bożą pomocą przezwyciężymy wszelkie trudności.


O Święta Rito, patronko spraw beznadziejnych, Ty, która z cierpieniem ludzkim byłaś zżyta. Twe życie pełne bólu, ofiar i żarliwych modłów, Ukazuj nam, jak kochać, cierpieć i nie ustawać w nadziei.

Ty, która byłaś wierna w miłości i pokorze, Pomimo przeciwności, zaufaniem trwasz w Panu. Módl się za nami, gdy nadzieja w sercach gaśnie, Gdy ciemność osacza, Ty nas prowadź ku światłu.

O, święta orędowniczko w trudnych sprawach życia, Ty, która w cierpieniu znalazłaś łaskę. Zejdź do naszych serc, przynieś ukojenie, Niech Twoje modlitwy będą nam tarczą i zbroją.

Ty, która w sercu nosiłaś głęboką ranę, Z miłości do Chrystusa, w cierpieniu wytrwałaś. Módl się za nami, gdyśmy bezradni i słabi, Niech Twoje wsparcie doda nam siły i mocy.

O Święta Rito, Tyś przykładem wytrwałości, W obliczu trudności, nie traciłaś wiary. Pomóż nam uwierzyć, że Bóg jest zawsze z nami, W chwilach zwątpienia, prowadź nas do Niego.

Ty, która w modlitwie znajdowałaś ukojenie, Niech i nasze dusze odnajdą w niej spokój. Ucz nas, jak z pokorą przyjmować losu wyzwania, Byśmy w cierpieniu odnaleźli Bożą obecność.

O, Pani cudów, do Ciebie się uciekamy, Gdy nadzieja blaknie, a serca pełne bólu. Uproś nam łaskę, byśmy w wierze nie ustali, Byśmy w trudnych chwilach zaufali Bogu.

Ty, która z Chrystusem dźwigałaś swój krzyż, Wszak w Nim znalazłaś siłę do trwania. Módl się za nami, byśmy z sercem pełnym miłości, Szli Jego śladem, nawet wśród cierpień.

O Święta Rito, Tyś wypełniła Boży plan, Poprzez miłość, cierpliwość i wiarę niezłomną. Uproś nam łaskę, byśmy w pokorze przyjęli, Wszystko, co życie niesie, z wiarą i nadzieją.

Ty, która byłaś wrażliwa na ludzkie cierpienie, Niech Twoje modlitwy przyniosą nam ulgę. W sprawach beznadziejnych, do Ciebie się zwracamy, Módl się za nami, prowadź nas ku nadziei.

O, Święta Rito, patronko spraw beznadziejnych, Tyś w cierpieniu i miłości znalazła swą drogę. Uproś nam siłę, byśmy w codziennym trudzie, Z wiarą i ufnością pokonali każdy próg.

Ty, która w modlitwie trwałaś nieustannie, Ucz nas, jak w zaufaniu kroczyć przez życie. Módl się za nami, byśmy w trudnych chwilach, Znaleźli w Bogu spokój i ukojenie.


Pomódl się także:

Modlitwa do świętego Michała Archanioła

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nasze aktualności