Parafia Matki Bożej Szkaplerznej w Warce Strona główna Kontakt
Porządek Mszy Św.
Niedziele i święta
7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00.


Dzień powszedni
7.00, 18.00.


Spowiedź
Pół godziny przed każdą Mszą św.

Foto galeria
Galeria
Licznik odwiedzin: 4155989

Psalmiści

Wstecz

Zadania własne psalmisty

Data dodania: 2014-12-19

Zadaniem psałterzysty jest wykonywanie psalmu lub innej pieśni biblijnej zamieszczonej między czytaniami. Aby psałterzysta mógł poprawnie pełnić swoją funkcję, powinien koniecznie posiąść sztukę wykonywania psalmodii oraz zdobyć umiejętność prawidłowej wymowy i dykcji.


   Po pierwszym czytaniu następuje psalm responsoryjny, który jest integralną częścią Liturgii słowa oraz posiada wielkie znaczenie liturgiczne i duszpasterskie, gdyż sprzyja medytacji nad słowem Bożym.
   Psalm responsoryjny powinien odpowiadać każdemu czytaniu i z zasady powinien pochodzić z lekcjonarza.
    Wypada, aby psalm responsoryjny był śpiewany, przynajmniej jeśli chodzi o refren należący do ludu. Psałterzysta więc, czyli kantor psalmu, stojąc na ambonie lub w innym odpowiednim miejscu, wykonuje wersety psalmu, podczas gdy całe zgromadzenie siedzi i słucha oraz uczestniczy w śpiewie poprzez refren, chyba że psalm jest wykonywany w sposób ciągły, czyli bez refrenu. Aby zaś lud łatwiej mógł wykonać refren psalmu, zostały wybrane pewne teksty refrenów i psalmów, przeznaczone na różne okresy roku albo na dni ku czci różnych grup świętych.Teksty te mogą być stosowane zamiast tekstów odpowiadających czytaniom, ilekroć psalm jest śpiewany. Jeśli nie można śpiewać psalmu, recytuje się go w sposób możliwie najbardziej sprzyjający medytacji nad słowem Bożym.
   Zamiast psalmu wyznaczonego w lekcjonarzu można śpiewać także responsorium gradualne z Graduału Rzymskiego albo psalm responsoryjny lub allelujatyczny z Graduału zwykłego, tak jak jest on w tych księgach podany.


(Nowe Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, Pallotinum, Poznań 2004)


Do psalmisty (psałterzysty) należy wykonanie psalmu lub innego kantyku biblijnego, jaki występuje między czytaniami. Dla właściwego wykonania swej funkcji winien dobrze śpiewać i mieć wyraźną dykcję. Kantor psalmu, czyli psalmista, wykonuje psalm na ambonie lub innym odpowiednim miejscu, podczas gdy całe zgromadzenie uczestniczy w formie odpowiedzi. Aby w pełni zrozumieć rolę psalmisty, należy najpierw krótko zapoznać się z rodzajami psalmów wykonywanych w liturgii. Na ogół wymienia się trzy rodzaje psalmodii: 

  1. psalmodia brewiarzowa - tym mianem określa się psalmodie wykonywaną podczas godzin kanonicznych, zwanych dziś Liturgią Godzin (niegdyś brewiarzem).
  2. psalmodia introitalną - jest to psalmodia wykonywana podczas Mszy św.; łączy się ona przede wszystkim z antyfoną na wejście (introit) - stąd jej nazwa; śpiewano ją jednak zawsze w łączności z antyfoną na Komunię św. oraz na przygotowanie darów.
  3. psalmodia responsorialna - tak nazywano psalmy śpiewane po czytaniach i to zarówno podczas Mszy św., jak i w Liturgii Godzin; z uwagi na szczególną rolę, jaką spełniał śpiew po czytaniu oraz ze względu na często bardzo trudną i skomplikowaną melodię tego psalmu, powierzano ją jednemu śpiewakowi; tego właśnie śpiewaka zwano psalmistą lub psałterzystą; jeśli więc mówimy o psałterzyście, nie możemy pominąć wyjaśnienia roli śpiewu, który przypada mu do wykonania.

Nie wolno opuszczać i zmieniać przepisanych czytań biblijnych, a zwłaszcza „czytań ani psalmu responsoryjnego, w których zawiera się słowo Boże, nie wolno zastępować innymi tekstami, nie biblijnymi”.
 (Redemptionis Sacramentum)


Kalendarz parafialny
Wirtualne zwiedzanie Cemantarz parafialny Polecamy
Parafia Matki Bożej Szkaplerznej w Warce

Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
ul. Franciszkańska 22
05-660 Warka
Archidiecezja Warszawska
dekanat warecki
tel. 48 667-23-53

Polityka prywatności
 
wykonanie: E-parafia