Parafia Matki Bożej Szkaplerznej w Warce Strona główna Kontakt
Porządek Mszy Św.
Niedziele i święta
7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00.


Dzień powszedni
7.00, 18.00.


Spowiedź
Pół godziny przed każdą Mszą św.

Foto galeria
Galeria
Licznik odwiedzin: 1638921

Przypominki roczne

PRZYPOMINKI 2016 / 2017 Rok

 

Módlmy się za dobrodziejów i zasłużonych dla naszego Kościoła,
Warki i Ojczyzny:

+ za Książąt Mazowieckich ; Trojdena, Siemowita; Księżną Annę

+ za Katarzynęz Boglewic Trzebińską, która w roku 1620 sprowadziła
Franciszkanów do Warki

+ zakon Ojców Franciszkanów, którzy mieszkali w tym klasztorze
od 1620-1864r.

+ za proboszczów naszej parafii: ks. Marcela Ciemniewskiego,
ks. Duda-Dziewiesz, ks. Józefa Szeronos, ks. Edwarda Wojdę,
ks. Zenona Tomczaka

+ za wikariuszy naszej parafii: ks. Barszczewskiego, ks. Śliwonika,
ks. Kwaśnika, ks. Stokowskiego, ks. Gąsiora, ks. Zająca,
ks. Hermanowicza, ks. Siedleckiego, ks. Polaka,

+ Kazimierza Pułaskiego, jego rodziców Marianny i Józefa Pułaskich,
wszystkich zmarłych z rodziny Pułaskich

+ Piotra Wysockiego, zmarłych z rodziny Wysockich


Módlmy si
ęza zmarłych, których polecająSiostry Sercanki:

+ za zmarłe Siostry Sercanki pracujące w tej parafii

+ za zmarłych z rodziny Rusinów, zmarłego Zygmunta, Dunajów
i Roszewskich, Bożenę Krzemińską oraz Ks. Bogdana Junkę, Jerzego Majewskiego, Bogdana Frątczaka, Władysława, Andrzeja, Jana, MariannęCieślaków, Mariannę, Mateusza, Jana, Tadeusza Bieniów, Reginę, Irenę, Stanisława i zmarłych z rodziny Zielonków, Stępniów i Borków

ZdrowaśMaryjo … Wieczny odpoczynek …

 

 

Módlmy się za zmarłych, których polecająmieszkańcy Kaliny:

+ Bronisławę i Stanisława Żurawskich
+ Piotra, Mariusza Kowalczyk, rodziców Zielińskich, brata Jana,
Zygmunta Chajęckiego
+ Edyty Chrzanowskiej, Walerii i Jakuba Chrzanowskich, Eugenii
Chrzanowskiej, Julii i Mariana Chojnackich

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek …

Módlmy się za zmarłych, których polecająmieszkańcy Starej Warki:

+ Zofię i Zygmunta Rokitów, dziadków Rokitów i Kulczyków
+ Helenę i Józefa Prusińskich
+ za zm. z rodziny Rudkowskich, Skrzypczaków, Maciaków, Sałygów
+ Leokadię, Józefa Płaszczyńskich, zm. z rodziny Płaszczyńskich
i Piwowarczyków
+ Petronelę i Maksymiliana Kwapisiewicz, Sabinę i Józefa Prokopczyk,
Helenę i Augustyna Kwapisiewicz, Zdzisława Przybylskiego
+ Stanisławy, Jana i Czesława Szymaniak, Weronikę,
Andrzeja i Antoniego Marków, Józefę i Jana Petryków
+ Józefę, Marię, Martę, Franciszka Rubaniak, Zofię, Józefa, Tadeusza
Bąkowskich
+ Józefę, Eugeniusza Sobiepanek
+ za zm. z rodziny Wąsiewiczów i Dylewskich
+ Beatę Wargocką, Zdzisława Pakułę, zm. z rodz. Wargockich i Pakułów
+ Jana, Janinę i Ludwika Jankowskich, za całą rodz. Klimowiczów
i za dusze w czyśćcu cierpiące
+ Annę, Jana i Danutę Janusik
+ Genowefę, Bronisława Orłowskich, Jakuba i Wiktorię Prokopczyk
+ Jana, Janinę Zwierzyńskich, Jana i Franciszkę Chajęckich,
Jarosława Frączyk
+ Antoninę, Józefa Frączyków, Helenę, Józefa i Henryka Prusińskich,
Teresę Postek

+ Jana i Martę Mikusek
+ Marię, Bogdana, Henryka Łuszczyk, dziadków Łuszczyków
i babcię Elę Dudzicką
+ Helenę i Wiesława Miziołek
+ Sabinę, Józefa Prokopczyk, Stefanię i Jana Sęk
+ Bogdana Fraczyk
+ Leokadię, Piotra Kucharskich, rodzinę Kucharskich i Skrzypczaków
+ Sabinę i Jana Korczak, Mariana i Józefa Rogozińskich, Helenę i Michała
Korczak, Franciszka, Piotra Budzanowskich, i za dusze w czyśćcu
cierpiące

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek …


Módlmy sięza zmarłych, których polecająmieszkańcy Centrum:

+ Janinę i Stanisława Bekas, Bronisława Kaszewiak
+ Zbigniewa Rumniaka
+ Ryszarda Tobiasza, Mirosława Majerskiego
+ Mariannę, Jakuba, Michała Węgrzyn
+ Janinę, Edwarda Tunickich, Mariannę i Józefa Bekas,
Rozalię i Józefa Marczak
+ Janinę i Józefa Szeląg, Mariana i Mariannę Buczek,
Kazimierza i Henryka Buczek
+ Annę, Feliksa, Kazimierza i Jerzego Kowalczyków
+ Mariannę i Józefa Kwiecień, Kingę, Adama, Henryka Targos,
Annę Dankowską i Józefę Krupińską
+ Antoniego Włodarczyka, Helenę i Henryka Dąbrowskich
+ Helenę, Wacława Pawińskich, dziadków Krawczyków i Pawińskich,
Marię i Mariana Dąbrowskich
+ Jadwigę, Wiesławę, Jana, Mariannę, Szymona, Marysię i wszystkich
z rodziny Sobolewskich
+ Józefa, Mariana, Tadeusza i Piotra Szeląg

+ Marcjannę i Józefa Morawskich, Aleksandrę i Włodzimierza
Aleksandrowiczów
+ Mariana Witkowskiego, Piotra, Rozalię, Barbarę Kapisz
+ za rodzinę Chojnackich i Sadowskich
+ Antoninę, Jana, Mieczysława Cyngot
+ Krystynę i Stefana Jandzińskich, Stanisławę i Jerzego Soleckich
+ Jadwigę i Władysława Skowrońskich, ich rodziców i rodzeństwo
+ Stanisławę i Jana Traczyk, Wandę Puchalską, Piotra Gablera,
Ryszarda Sitnik, Józefa Romanowskiego
+ Janinę, Stanisława, Antoninę, Halinę, Tadeusza, Janinę Gaczyńskich
Helenę, Władysława, Ryszarda Wróbel, Jana, Martę, Antoniego,
Eugeniusza, Honoratę Tuszyńskich, rodzine Kosmalów i Hejlichów,
Władysława, Eleonorę, Andrzeja i Wiesława Tomczyków
+ Eleonorę i Kazimierza Sajnok, Annę i Jana Kwiczaków, Jacka Ogrodzkiego, zmarłych z rodziny Kaczmarków, Baszczaków i Krośnickich
+ Wiktorię, Mariana i Henryka Kaszewiaków, Adama Asmana , Magdę
Mrozowską, Wacławę i Kazimierza Petryków, Teresę i Edwarda
Nowackiewiczów, zm. z rodz. Kaszewiaków i Petryków

 

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek …


Módlmy sięza zmarłych, których polecająmieszkańcy Ostrówka:

+ Stasia, Bogusława, Władysławę, Ryszarda Krupczaków
+ Elżbietę, Michała, Bronisławę, Franciszka, Halinę Noga
+ Mariana Koćmika, Sławomira Górzyńskiego i za rodziców
Kazimierę i Stanisława Rybarczyków
+ Jana, Natalię, Kazimierę Sopel, Stanisławę, Józefa, Franciszka Makuch
+ za zm. z rodziny Miękusów, Jadczaków, Majaków, Toporków,
Karczmarczyków
+ Sabinę, Władysława Lisickich, Antoniego Żyłkę i Helenę Żyłka
+ Tadeusza, oraz za rodzeństwo i rodziców Kamińskich
+ za rodz. Podsiadłych, Kwaśników, Mogielskich i ks. Andrzeja Kwaśnika
+ Jana Bekasa, Leokadię i Mikołaja Górskich
+ Jana i Helenę Chodyra, Zofię, Romana i Leszka Kowalskich
+ Jana, Janinę Adamczyk i Wiktorię Pisarek
+ Genowefę, Zdzisława Domańskich i zm. z rodz. Domańskich
+ Annę i Stanisława Mikulskich
+ Jerzego, Witolda Skoczek, Kunegundę, Antoniego Kilińskich
i zmarłych z rodziny Skoczków
+ Mieczysława, Zenona, Tadeusza, Władysława, Grażynę Pawelczyk,
rodziców Michalinę i Stanisława Pawelczyk, Zofię, Marię i Wojciecha
Nowociel i zmarłych z rodziny Stachelek

 

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek …

Módlmy sięza zmarłych, których polecająmieszkańcy Osiedla Winiary:

+ Stanisława, Jana, Tadeusza Drozdowskich, Stanisławę Łyzińską,
Stanisławę, Stanisława Piotkowskich, Anię, Andrzeja Chrzanowskich,
Lucjana, Piotra Niderla i Irenę Płachtę
+ Zofię i Maksymiliana Koc
+ Zofię, Jerzego, Zofię, Wacława Palińskich, Janinę, Ludwika Polak, Annę
Suski, Adama Kuciaka, Teresę Skrzypczak, Władysławę i Franciszka
Skrzypczak
+ Julię, Tomasza Wyśmierskich….
+ Alinę, Józefa, Annę, Jana Walkus, Mariannę, Jana Pacześ, Władysławę,
Stanisława Krysztofik, Adelę, Bronisława Sikora
+ Stanisławę, Tadeusza, Mariana i Tadeusza Suska i za dusze w czyśćcu
cierpiące
+ Lucynę i Edwarda Sadurskich
+ Grzegorza Skup, Helenę, Kazimierza, Czesława, Jana, Mariannę, Feliksę,
Helenę, Henryka i Łukasza
+ Jadwigę, Mariana i Ewę Donica, Halinę, Władysława Sabała,
Władysławę, Józefa Rosłoń, Martę, Władysława Sabała, Leokadię,
Jana Pyza

+ Roberta, Bogusława Glinka, Aleksandrę i Czesława, Annę i Józefa
Przybylskich, Jana Kociszewskiego i zmarłych z rodz. Przybylskich
+ Stanisława, Stefanię, Mariana, Jana, Honoratę, Wacława, Zofii,
Mieczysława Sopel, Annę, Wacława, Kazimierza, Zofię, Mariana,
Lucynę, Ryszarda Sochów, Leokadię, Edwarda Kamińskich, Marka
Skrzypczaka, za żołnierzy poległych na przyczółku
warecko – magnuszewskim
+ za kapłanów: Józefa, Edwarda, Tadeusza, Andrzeja, Zenona,
Walentego, Paulinę, Józefa, Jana, Zofię, Elżbietę, Edwarda, Mariana, Leona, Jadwigę, Wandę, Teresę, Henryka i za dusze w czyśćcu cierpiące
+ Antoniego, Stanisławę, Józefa, Grzegorza Bieniek, Anne, Jadwigę,
Anastazję, Jana, Grzegorza, Krzysztofa Masiulis, Katarzynę, Zofię, Stanisława Kaczmarskich, Tadeusza Zielińskiego, Jarosława Petowskiego
+ Janinę, Czesława Mikołajczyk, Cecylię i Jana Fudeckich
+ Hipolita Gawrońskiego, Stanisławę, Bronisława i Jana Boguckich,
Janinę Gawrońską
+ Stanisława i Henryka Cybulskich, Jana i Kazimierę Piwowarczyk,
Gracjana Góreckiego, Krystynę i Jerzego Malinowskich, Elżbietę Sadoch,
dziadków Kacperskich i Piwowarczyków
+ Zenona Zielińskiego
+ Stanisławę i Mieczysława Traczyków, Zofię i Stanisława,
Wandę i Józefa Kochanowskich, Katarzynę i Antoniego Kazimierskich,
Mariannę i Adama Kochanowskich
+ Mieczysława Szczepaniaka
+ Helenę, Halinę, Jadwigę, Franciszka Kęsik
+ Zbigniewa Mirowskiego

+ Cecylię i Pawła Zalewskich, Henrykę i Władysława Górka,
Kazimierza Górka, Jadwigę i Tadeusza Celejewskich, Henrykę Wolską,
Bogusława Nogal, Grzegorza Szymaniaka, Jarosława Tomasik,
Krzysztofa Król, Gertrudę Chojnacką
+ Romana Grudzień i Adama Kurek
+ Jana Wodzisławskiego, Mariana i Walentynę Lewandowskich,
Zofię Ślązak
+ Krzysztofa Jędrzejczyka
+ Janusza Bieniek
+ Ryszarda Gazda
+ Zofię, Stanisława Henryka Marek, Katarzynę Borowiec
+ Marię, Stefana i Mirosława Uler, Marię, Piotra, Józefa Mazur
+ Tadeusza Lubryczyńskiego
+ Mariannę i Kazimierza Bojarskich, Mariannę i Stefana Bekas
+ Andrzeja Szczepaniaka
+ Annę Dankowską, Adama, Henryka, Kingę Targos, Irenę Półtorak,
za dziadków Rogusiów i Targoszów
+ Olę Gajewską, Andrzeja Sobiepanka i rodzinę Pietruszków
+ Kazimierza i Marię, Michała i Helenę Nocuń, Aleksandra, Monikę
i Stanisława Dąbrówka, Jana i Teresę Dąbrówka
+ Jadwigę, Władysława Witkowskich
+ Wandę, Stanisława, Wiesława Ścisłowskich, Barbarę Ćwil, Helenę,
Mieczysława, Kazimierza, Marcjannę Figaszewskich, Janinę Durajczyk,
Antoniego, Łucję, zmarłych z rodziny Glinków i mieszkańców z ulicy
Letniej
+ Marię, Tadeusza Aleksandrowicz, Aleksandrę, Witolda Wajtkneht
+ Dorotę, Józefa, Jana, Marię i Walerię Widomskich,
Henrykę, Eugeniusza Kołodziejskich
+ Ludwikę, Antoniego Nowaków
+ zmarłych z rodziny Wierzbickich
+ Czesława, Władysławę, Zuzannę Przybylskich, Wacławę i Edwarda
Jastrzębskich, Tadeusza Ducha, Rafała Kowalskiego
+ Stanisława Bobrowskiego
+ Waldemara, Antoniego, Mariannę, Stefana Norberciak,
Józefę i Stanisława Lesiewicz
+ Mariannę, Genowefę i Stefana Litwinów, Bronisława Gostkowskiego,
Mariannę i Jana Pawelców
+ Zofię, Józefa i Adama Olejników, EugeniuszaLeśniaka,
Alicję Szafranek, Michała, Mariannę, Jana, Bronisława Czerwińskich
+ Edmunda Ostapowicza, Juliannę i Stanisława Jastrzębskich
+ Józefę i Ryszarda Szot
+ Szymona, Władysławę Zalewskich, Tadeusza, Jana, Stefanię Skrzypczak
+ Stanisława Dyga, Genowefę, Henryka, Andrzeja Marek
+ Annę, Henryka Przepiórka, Mariannę Bekas
+ Jadwigę, Jana, Henryka Sobieraj, Józefę, Stanisława, Franciszka
Kosińskich
+ Tadeusza Bobrowskiego oraz rodziców Bobrowskich Aleksandrę
i Stefana, za Mariannę i Jana Glinka
+ Stanisławę i Franciszka Sabała, Kazimierę i Mariana Kapis
+ Janinę i Zygmunta Chojnackich
+ Stanisławę i Jana Przybylskich, Stanisławę i Adama Król,
Jerzego Przybylskiego
+ Kazimierza Lenarczyka, dziadków Lenarczyków i Pietrzaków,
Helenę, Piotra Cybulskich, Marię, Jarosława Tomasik,
za dusze w czyśćcu cierpiące
+ Tadeusza Bukowskiego, zmarłych z rodzin: Adamskich, Bukowskich,
Czarneckich, Tuzków
+ Zdzisława Mizielińskiego, rodziców Mizielińskich i rodziców Bąków
+Stefana Rosińskiego, Henryka Durkę
+ Stanisławę, Edwarda, Stanisława, Jana, Edwarda, Jerzego, Zofię Cieślak, Stanisławę, Walentego, Władysława, Tadeusza, Grzegorza Skowrońskich, Bronisławę Tchórzewską
+ Mariannę, Bronisława, Jana Traczyków, Mariannę, Stefana, Sławka Cieślaków, dziadków wszystkich stron i zmarłych w czyśćcu cierpiących
+ wszystkich członków z kół różańcowych św. Maksymiliana
i św. Franciszka, z innych kół różańcowych oraz wszystkich zmarłych
z rodzin, za kapłanów, którzy byli w naszej parafii i wszystkich
w czyśćcu cierpiących
+ Antoniego, Tadeusza Marciocha, Janiny i Mariana Śmiglak, Eugeniusza
Nowaka, Edwarda Mikulskiego, Stanisława Dejnekę, Piotra, Stefana,
Anastazję, Mirosławę Marciocha
+ Stanisławę, Zygmunta, Sławomira Dygów, zmarłych z rodzin Dygów,
Woźniaków, Stanisława, Cecylię, Teresę Strzelczyków,
zmarłych z rodziny Strzelczyków i Korczaków
+ Stanisławę, Wacława, Wincentego, Mariannę, Antoniego Wiśniewskich,
Eugenię, Józefa, Franciszka, Stanisławę Pietrusiak, Romano Filippa
+ Andrzeja, Annę, Antoniego Kurzepa i zmarłych z rodziny Kurzepa,
Stefanię, Stanisława, Zofię, Zbigniewa Ogonowskich, zmarłych
z rodziny Ogonowskich, Mariannę, Piotra, Janinę Nadolnych,
Annę Szajner, zmarłych z rodziny Szajnerów i Nadolnych, Ludwika,
Helenę, Jerzego, Feliksa Wlazło i zmarłych z rodziny, Wandę, Stefana,
Andrzeja Majewskich

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek …


Módlmy sięza zmarłych, których polecająmieszkańcy Os. Książąt Mazowieckich:

+ Andrzeja Iwańczyka, Lucynę i Władysława Strzelczyk, Wiesławę Kurpik
+ Jana, Martę Bogumił, zmarłych z rodziny Bogumiłów i Pytków
+ Dariusza, Władysława Tobiasz, Władysławę, Tadeusza, Sławomira
Piekarniak
+ Danutę i Mariana Sot, Zbigniewa Włodarczyka
+ Józefa, Elżbietę Gizka, Mikołaja, Mariannę, Tadeusza, Stanisława
Maćkula
+ Stefana Ostaszewskiego
+ Helenę Wójcicką, Mariannę i Franciszka Kurpik, Helenę, Konstantego,
Zofię, Jerzego Fiuk
+ Jerzego, Jadwigę Pawłowskich, zm. z rodziny Pawłowskich
i Mikulskich, Jakuba Zielińskiego
+ Mariannę i Piotra oraz zmarłych z rodziny Szajnerów
+ Danutę i Ryszarda Szeląg
+ Aleksandra i Kazimierę, Ludwika i KatarzynęKwiecińskich, Mariannę,
Antoniego, Stanisława, Genowefę Kusio, Łukasza i Leszka Gołdów,
Stanisława Morawskiego, Marię i Stefana Kisio, Joannę Wosztyl
+ Ryszarda, Władysława Dywan, Wandę, Władysława Chajęckich,
Barbarę, Józefa Chajęckich, Natalię, Macieja Wojsz
+ Michała Nowackiego, Krystynę i Stanisława Nowackich

+ Grzegorza Gregorza, Annę, Stanisława Gregorz, Elżbietę i Stanisława
Bajoryńskich, Helenę i Adama Murawskich
+ Krzysztofa Drabińskiego, Juliannę, Stefana, Mariana Lenartowicz
+ Stanisława Puka
+ Stefana Budziaka
+ Jana, Henryka Michalaka, Mariana Kułakowskiego, Katarzynę, Józefa,
Jana, Władysława, Józefa Kułakowskich, Bolesława i Juliannę Beczek
+ Helenę, Bolesława Kalbarczyk, Barbarę Zielińską, Bronisławę,
Ireneusza, Franciszka Zalewskich
+ Władysławę, Bernarda, Dariusza Nadolnych, Zofię Fiutowską,
Annę Smolińską
+ Kazimierza, Stefanię Miękus
+ Helenę, Wiktorię i Stanisława Potentas, Bolesława i Rafała Górka, Janinę
i Stanisława Danik, zmarłych z rodziny Potentasów, Górków Daników
+ Teresę i Tadeusza Staszewskich, Teresę i Stefana Smogur,
Kazimierę i Stanisława Rybarczyk
+ Wacława Koperskiego
+ Katarzynę, Wacława Walczak, Mariannę i Stanisława Szymańskich
+ Irenę Kowalczyk, Jadwigę, Zofię, Walentego, Józefa i Mieczysława
Najda
+ Wiktorię, Józefa, Waldemara Sadowskich, Stefanię Podworską
+ za rodzinę Marczaków i Leonardziaków
+ Stanisławę, Wacława Flak, Leokadie, Jana i Sylwestra Kostaniak
+ Agnieszkę Pawińska, Zofię Ganabisińską
+ Stefana Cieślaka, Adama Przybysiaka, Jana Wesołowskiego, za zmarłych
z rodziny Cieślaków, Wesołowskich i Suwałów
+ Szczepana, Mariannę Marczak, Teresę i Jerzego Przepiórka
+ Henryka Komorowskiego
+ Danutę, Henryka Michalczak, Adelę, Jana Karczmarczyk
+ Zbigniewa Gardzisza, Zofię i Wacława Olszówka, Kamilę i Leona
Wieczorków
+ Jadwigę i Władysława Skowrońskich
+ Agnieszkę i Henryka Przepiórków
+ za zmarłych z rodziny Bojdzińskich, Kurzepów i Krawczyków
+ Genowefę Mrozowską, Marka Nawrockiego
+ Krzysztofa, Helenę, Ryszarda, Sławomira Ambroży, Jacka Walczaka,
Andrzeja Paciorka
+ Janinę, Zbigniewa Wróblewskich, Krystyne i Jacka Łukasiewicz,
Jana i Janinę Wróblewskich, Mariana, Mariannę Sybilskich
+ Władysława, Stanisławę, Jana, Eugenię Merskich, Jana Skrzypczak,
Ryszarda Gabler
+ Lucynę, Annę i Wacława Sochów
+ Kazimierza i Mariannę Sosnowskich, zmarłych z rodziny Traczyków,
Sosnowskich, Zarębów i Urynków
+ Bronisławę i Jana Rudnickich, Mieczysława Sandeckiego,
Marię i Jana Cholewa, Wacława Pruskiego
+ Reginę, Jerzego Tulo, Bolesławę Dębniak, Henryka, Mariana Kaczorek
+ Stefanię, Władysława, Kazimierza Glinka, Kazimierę, Danutę,
Edwarda Woś
+ Stanisławę, Emilię, Stanisława, Jerzego, Henryka, Stanisława
Konowrockich, Jolanty Bobrowskiej

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek …

 

Módlmy sięza zmarłych, których polecająmieszkańcy par. św. Mikołaja

+ Salomeę, Stefana Martyniak, Anielę i Józefa Duda
+ Andrzeja, Stanisławę i Zygmunta Brodowicz
+ Ludwikę, Jana Węgiełek, Rafała i Janinę Cyngot
+ Stanisława, Reginę, Grzegorza, Marylę Majewskich, Irenę Miękus
+ Stanisława, Kazimierę, Zofię, Daniela, Teresę, Wandę, Jana, Romana,
Janinę
+ Andrzeja Kaczmarka
+ Mariana, Stanisława, Kazimierza Głuszków i zm. z rodziny Głuszków
+ Irenę, Stanisława i Bronisławę Stępień
+ Janinę, Stanisława Duch, Sylwina i Władysława Duch
+ Elżbietę i Wiesława Krawczyków
+ Józefę, Józefa, Janinę i Krzysztofa Kwiatkowskich
+ Zofię i Józefa Kaniewskich
+ Barbarę, Józefę, Mieczysława i Stanisława Lipka, Helenę i Jana Chodyra
+ Helenę, Eljasza, Jadwigę, Ryszarda, Halinę, Michała, Janinę, Leszka
+ Tadeusza, Iwonę Birkę, zmarłych z rodziny Birków i Walczaków
+ zmarłych z rodz. Sałygów, Matulków, Staśka
+ Sabinę i Leszka Kwiatkowskich
+ Tomasza Dębowskiego i rodz. Dębowskich, Kazimierę Trzos i rodzinę
Traczyków
+ Stanisława i Mariannę Zarębów
+ Katarzynę, Bronisława, Janinę, Tadeusza Klusińskich
+ Irenę, Edwarda, Wiesława Senator, Elżbietę, Henryka Galbarczyk,
Danutę Iwanowską
+ Emilię i Stanisława Konowrockich, Marię, Jolenię Bobrowską,
Krzysztofa, Tadeusza, Henryka i Janinę Ignacak,
+ Ryszard Sosińskiego
+ Jana, Bolesława i Emilię Cyngot, Marka Skrzypczaka
+ Jana i Reginę Kowalskich, Edwarda Tomala
+ Władysławę, Jana, Mirosława Kacprzak i zm. z rodz. Kacprzaków
+ Wandę, Romana Jasieńczuk, , Bernadetę, Jana Gorgoń, Stefanię,
Edwarda Jasieńczuk, Ryszarda Gablera
+ Elżbietę, Piotra, Wandę, Gustawa Grabowskich, Helenę, Piotra i Jadwigę
Gabler
+ Józefę, Jana Cieślaków, Józefa, Andrzeja, Tadeusza, Waldemara, Krzysztofa Czaplińskich, Ryszarda Krawczyka, Henrykę i Jana Nowickich
+ Bronisławę, Jadwigę, Adama Dębeckich, Leona Domańskiego
+ Helenę, Piotra, Jarosława Orłowskich, Janinę i Antoniego Krzesińskich
+ Danutę, Władysława, Jerzego Rybińskich, Mariolę Włodarczyk, Antoninę, Władysława Delega, Stanisławę i Józefa Szczepaniak
+ Kazimierę, Antoniego, Tadeusza Figaszewskich, Władysławę,
Tadeusza Gabler
+ Mariannę, Stefana Wilczyńskich, Jana Krajewskiego,
Władysławę i Tadeusza Gabler
+ Cecylię i Jana Mrozików
+ Stanisława, Janinę, Helenę i Stanisława Jagielińskich
+ Jadwigę i Tadeusza Aleksandrowicz, Irenę i Tadeusza Wąsowskich,
Julię i Stefana Wiadernych
+ Janinę i Hędryka Rybińskich
+ Janinę i Wacława Winiarek
+ Lucynę Oleńską, Halinę i Henryka Gajewskich,
Piotra i Felicję Domańskich
+ Marcinka Kret
+ Jana, Edwarda, Barbarę Krawczyków, Jana, Edwarda, Stanisława,
Katarzynę Cichockich
+ Zenona, Stefanię, Małgorzatę Ciesielską,
Franciszka i Piotra Budzanowskich
+ Jadwigę i Wacława Kamińskich
+ Jana, Jakuba, Mariannę Filipczak, Józefa, Bronisławę, Reginę
Tomaszewskich, Annę, Szczepana, Tadeusza Pacholczyk, Zofię,
Władysława, Barbarę Kostniak, Aleksandrę, Wacława Wagner
+ Bolesława, Bogdana, Irenę, Aleksandra, Krystynę Regulskich,
Edmunda i Natalię Kuciak, Janusza Korzeniewskiego

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek …


Módlmy sięza zmarłych, których polecająmieszkańcy WARSZAWY


+ Jerzego, Andrzeja, Wojciecha Ucińskich, Helenę, Zygmunta,
Mirosława Bekas
+ Zofię i Antoniego Sobieraj
+ Weronikę, Stanisława, Mariannę, Bronisława, Jerzego Orłowskich,
Antoniego Ankudowicz
+ Genowefę, Tadeusza, Barbarę, Michała Węgrzynek,
Weronikę i Józefa Ryszka, Irenę i Stanisława Wyszyńskich


+ Stanisława, Genowefę, Józefa i ich rodziców, Mariana, Jerzego,
Andrzeja, Julię, całą rodzinę Jędral, Witak, Byśkiewicz
+ Zofię, Krystynę, Jana, Witolda Doraczyńskich, Zofię, Zygmunta,
Witolda, Jerzego Szywała i Julię Janiszowską
+ Marię i Stefana Skiba oraz całą rodzinę Skibów
Helenę i Mieczysława Poteralskich oraz całą rodzinę Poteralskich
Franciszkę i Pawła Taborek oraz całą rodzinę Taborków
Kazimierza Ciechańskiego
+ Stanisława, Tadeusza, Romualdę Kacprzak
+ Janinę i Stanisława Pękala
+ Stanisławę Słowińską, Krystiana Błażejewskiego, Henryka Kiełbasa,
Annę i Józefa Ambroż, Mariannę i Józefa Kiełbasa
+ Martynę, Stanisława, Feliksa, Konstancję, Janinę, Mariana, Jana, Józefaę
+ Mariannę i Klemensa, Marię i Rafała Rakowskich, Mariana Gazdę,
Monię Hercog-Rakowską, Helenę Garzastą
+ Wiesławę Szeląg, zmarłych z rodz. Szelągów i Brodowiczów

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek …

Módlmy sięza zmarłych, których polecająmieszkańcy z pozaWARKI:

+ Zofię i Romana Dąbrowskich, Edmunda, Stefana Prusińskich
+ Zofię i Zygmunta Czarneckich, Marię i Michała Stępniewskich
+ Danutę Gmaj, Irenę i Kazimierza Trzcińskich
+ Józefa Ruszkowskiego i zmarłych z rodziny Wiktora Krawczyka
+ Wandę, Władysława i Zbigniewa Kaźmierczak
+ Marię, Kazimierę, Wacława, Dariusza Hiszp.
+ Władysławę i Franciszka Matulka
+ Leokadię i Zygmunta, Mariannę i Józefa Witkowskich,
Walerię, Franciszka, Antoniego Bartczaków,
Agnieszkę, Jana Michalak i Zofię Gałązkiewicz
+ Florentynę, Michała Zenona Gizka, Michalinę i Helenę Werbanowską
+ Zofię, Stanisława, Leszka, Konrada Sowińskich
+ Honoratę, Eugeniusza, Włodzimierza Żurawskich, Jana Rokitę
+ Mariannę, Rozalię i Stanisława Piwowarskich, Bronisława,
Katarzynę Prokopczuków, Elżbietę Nogę
+ Zofię Petrykowską, Edmunda Kuciak
+ Józefę, Grzegorza, Barbarę, Jana, Michała Szcześniaków,
Helenę, Leszka Przybylskich, Jana Stańczyka, Alinę Gajdak
+ ks. Piotra Aleksandrowicza, Andrzeja Andrzejewskiego, zmarłych
z rodziny Andrzejewskich i Osmańskich, Franciszka Wiśniewskiego,
zmarłych z rodziny Nowociel, Gwara, Stanisławę Sołtyków-Dąbska
+ Janinę i Tadeusza Mączyńskich, Zofię i Hieronima Marchewka,
Annę i Teofila Sobczyk, Annę i Stanisława Marchewka,
Genowefę i Teodora Dzwonkowskich, Marię i Janusza Galewskich,
Anatola Werbickiego

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek …

Z niepodanych miejsc prosimy o modlitwęza zmarłych……...


+ Juliannę, Bronisława, Bogdana, Józefa Król, Helenę Kotlarską,
Marię Bobrowską
+ Zygmunta i Teresę Ziembińskich
+ Izabelę Sitkiewicz, Kazimierza Bebelskiego
+ za rodziców, Marcina, Filipa, męża Mikołaja , za braci i całą rodzinę
+ Wandę, Mariana, Jacka, Julię, Filipa Stolarczyk, małżonków Michalskich, Mariannę, Franciszka, Tadeusza Wąsik

Zdrowaś Maryjo … Wieczny odpoczynek …


Kalendarz parafialny
E-informacje
Polecamy
Wirtualne zwiedzanie Cemantarz parafialny Polecamy
Parafia Matki Bożej Szkaplerznej w Warce

Parafia Matki Bożej Szkaplerznej
ul. Franciszkańska 22
05-660 Warka
Archidiecezja Warszawska
dekanat warecki
tel. 48 667-23-53

wykonanie: E-parafia