Modlitwa do Jana Pawła II jest wyrazem naszej głębokiej wdzięczności i ufności w jego świętość oraz wstawiennictwo przed Bogiem. Jan Paweł II, jako papież, pełnił rolę duchowego przewodnika nie tylko dla Kościoła katolickiego, ale również dla całego świata. Jego życie i pontyfikat były przepełnione troską o drugiego człowieka, miłością do Chrystusa oraz Maryi, a także niezłomną wiarą. Jego osobista świętość, głębokie modlitwy oraz liczne cuda przypisywane jego wstawiennictwu sprawiają, że wierni zwracają się do niego z prośbami o pomoc w trudnych sytuacjach życiowych, o wsparcie duchowe oraz o łaski dla siebie i swoich bliskich. Modlimy się do Jana Pawła II, ponieważ wierzymy, że jego wstawiennictwo u Boga może przynieść nam potrzebne łaski i umocnienie w wierze. Jego przykład pokazuje, że nawet w najtrudniejszych chwilach życia można znaleźć siłę w Bogu i Maryi, i to daje nam nadzieję oraz wiarę w lepsze jutro.

Jan Paweł II był największym z Polaków ze względu na swoje niezrównane osiągnięcia oraz wpływ na światowy pokój, jedność i zrozumienie między narodami. Jego pontyfikat naznaczony był dążeniem do dialogu międzyreligijnego, walką o prawa człowieka oraz dążeniem do zjednoczenia Europy po latach zimnowojennego podziału. Jego rola w upadku komunizmu, szczególnie w Polsce, była nieoceniona. To właśnie jego odważne słowa i działania dodawały otuchy milionom Polaków, walczących o wolność i godność. Jako Papież Polak, wniósł do Kościoła uniwersalnego swoje głębokie zrozumienie ludzkiej duszy, kulturę i historię Polski. Jego niezłomna wiara, miłość do ojczyzny oraz niezrównana mądrość sprawiają, że jest on uznawany za największego z Polaków, który swoim życiem i pontyfikatem zostawił niezatarty ślad w historii nie tylko Polski, ale i całego świata.


O święty Janie Pawle II, nasz ojcze i orędowniku, który z miłością i oddaniem prowadziłeś nas ku Chrystusowi, z serca pełnego wdzięczności zwracamy się do Ciebie w pokornej modlitwie.

Ty, który byłeś największym z Polaków, pełen mądrości, miłości i odwagi, stałeś się dla nas wzorem świętości i oddania Bogu. Twoje życie, pełne poświęcenia i cierpienia, stało się świadectwem niezłomnej wiary i nieustającej nadziei.

O święty Papieżu, który w swojej wielkiej pokorze zawsze wskazywałeś na Matkę Bożą, jako na naszą opiekunkę i orędowniczkę, pragniemy przypomnieć ten cudowny dzień, kiedy to Maryja uchroniła Cię przed śmiertelną kulą Ali Agcy. Wierzymy, że Jej matczyna opieka była nad Tobą tego dnia, jak i przez całe Twoje życie. W Jej ręce oddawałeś wszystkie swoje troski, prośby i radości, a Ona zawsze była z Tobą, niosąc Ci otuchę i siłę.

O święty Janie Pawle II, prosimy Cię teraz, abyś wstawiał się za nami u Tronu Bożego. Prosimy Cię, abyś wypraszał dla nas łaski, które tak bardzo potrzebujemy. Uproś dla nas taką samą ochronę, jaką Matka Boża obdarzyła Ciebie. Niech Jej matczyna opieka czuwa nad nami w każdej chwili naszego życia, chroniąc nas przed wszelkimi niebezpieczeństwami i prowadząc ku wiecznej szczęśliwości.

Ty, który z oddaniem służyłeś Kościołowi, błogosław nasze rodziny, nasze wspólnoty i naszą Ojczyznę. Ucz nas, jak kroczyć drogą miłości i pokoju, jak Ty to czyniłeś. Niech Twoje nauki i przykłady wciąż nas inspirują i prowadzą ku Chrystusowi, który jest drogą, prawdą i życiem.

O Janie Pawle II, nasz święty orędowniku, ufamy Twojej modlitwie i prosimy, abyś był z nami w każdej chwili naszego życia. Niech Twoje błogosławieństwo i opieka towarzyszą nam każdego dnia, prowadząc nas ku pełni życia w Bogu.

Przez Chrystusa, Pana naszego, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Pomódl się także:

Modlitwa do Krzyża Świętego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nasze aktualności