Matka Boża z Lourdes to tytuł nadany Najświętszej Maryi Pannie w związku z jej objawieniami, które miały miejsce w 1858 roku w Lourdes, małej miejscowości we Francji. Objawienia te miały miejsce, gdy Matka Boża ukazała się 14-letniej Bernadetcie Soubirous w grocie Massabielle. Maryja przedstawiała się jako „Niepokalane Poczęcie” i prosiła o modlitwę oraz pokutę za grzeszników. Objawienia te były potwierdzone przez Kościół katolicki i stały się fundamentem dla powstania jednego z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych na świecie, gdzie wielu wiernych przybywa, aby prosić o uzdrowienie i duchową pociechę.

Do Matki Bożej z Lourdes modlimy się szczególnie w intencjach zdrowia, zarówno fizycznego, jak i duchowego. Modlitwy kierowane do Maryi z Lourdes są często związane z prośbą o uzdrowienie chorych, pocieszenie w cierpieniu oraz wsparcie w trudnościach życiowych. Wierni zwracają się do niej również podczas obchodów święta Matki Bożej z Lourdes, które przypada na 11 lutego. Jest to również Światowy Dzień Chorego, ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w 1992 roku, co dodatkowo podkreśla związek Maryi z Lourdes z troską o chorych i cierpiących.


O Najświętsza Matko Boża z Lourdes, z głębi naszych serc zwracamy się do Ciebie, pełni wiary i ufności w Twoją niezmierzoną miłość i miłosierdzie. Ty, która zstąpiłaś na ziemię, aby ukazać się skromnej Bernadetcie, przynosząc orędzie pokoju, nadziei i uzdrowienia, bądź naszą przewodniczką i orędowniczką u Tronu Bożego.

Matko Boska, w Twoim świętym sanktuarium, gdzie woda cudownego źródła przynosi ulgę i uzdrowienie wielu chorym, prosimy Cię, spójrz łaskawym okiem na nasze prośby i błagania. Ty, która jesteś Matką wszystkich ludzi, wysłuchaj naszych modlitw, jakie zanosimy za siebie i za naszych bliskich. Uproś nam u Twego Syna łaskę zdrowia duszy i ciała, a także siłę w dźwiganiu codziennych krzyży.

O Maryjo, Pani z Lourdes, przychodzimy do Ciebie z naszymi troskami, zmartwieniami i lękami. Oddajemy Ci wszystkie nasze problemy, wierząc, że Ty, jako Matka pełna miłosierdzia, przyjmiesz je z czułością i przekażesz Bogu. Prosimy Cię, wstawiaj się za nami w naszych najtrudniejszych chwilach, wypraszając nam potrzebne łaski i dary Ducha Świętego.

Maryjo, Uzdrowienie Chorych, dotknij nas swoim matczynym dotykiem, przynosząc ulgę w cierpieniu i nadzieję w chwilach zwątpienia. Uproś nam wiarę tak głęboką, jaką miała Bernadetta, abyśmy potrafili zawsze ufać Bożej woli, nawet wtedy, gdy nasze życie wydaje się pełne cierpienia i trudności. Niech Twoja obecność będzie dla nas źródłem pociechy i otuchy, gdy zmagamy się z przeciwnościami losu.

O Matko Miłosierdzia, naucz nas być narzędziami pokoju i miłości w naszych rodzinach i społecznościach. Pomóż nam żyć według przykazań Bożych, abyśmy mogli świadczyć o Jego miłości i miłosierdziu wobec innych. Niech nasze serca będą zawsze otwarte na potrzeby bliźnich, gotowe do niesienia pomocy i wsparcia, tak jak Ty uczyniłaś to wobec Bernadetty i wszystkich, którzy przybywają do Twojego sanktuarium w Lourdes.

Prosimy Cię, Matko Najświętsza, przyjmij nasze modlitwy i ofiary, jakie składamy na Twoją cześć. Wstawiaj się za nami u swojego Syna, Jezusa Chrystusa, abyśmy mogli otrzymać łaski, o które z wiarą prosimy. Niech nasze życie będzie na zawsze poświęcone Bogu, a nasze serca pełne wdzięczności za Twoją nieustającą opiekę i miłość.

O Maryjo, Matko Boża z Lourdes, módl się za nami, teraz i w godzinie naszej śmierci.

Amen.


Pomódl się także:

Modlitwa do św. Michała Archanioła

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nasze aktualności