Pod Twoją obronę jest bardzo starą modlitwą chrześcijańską, wyrażającą głębokie zaufanie i oddanie Matce Bożej. Powinniśmy jej używać w chwilach trudności, niepewności i niebezpieczeństwa, kiedy potrzebujemy opieki i wsparcia. Jest to modlitwa, która niesie pocieszenie i otuchę w momentach życiowych zawirowań, prosząc Maryję o wstawiennictwo u jej Syna, Jezusa Chrystusa. Może być odmawiana zarówno indywidualnie, jak i wspólnie, w rodzinach czy wspólnotach parafialnych, zwłaszcza w czasie nabożeństw maryjnych i różańcowych.

Modlitwa ta jest szczególnie polecana dla osób, które szukają duchowej opieki i wsparcia w swoich codziennych troskach i zmaganiach. Jest to modlitwa dla wszystkich, którzy odczuwają potrzebę zbliżenia się do Matki Bożej i pragną Jej pomocy w przezwyciężaniu przeciwności. Dla wierzących, którzy doświadczają lęku, cierpienia lub smutku, Pod Twoją obronę jest wezwaniem do Matki Bożej, aby chroniła ich przed wszelkimi niebezpieczeństwami i prowadziła ku Chrystusowi.


Pod Twoją obronę
uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko,

naszymi prośbami
racz nie gardzić
w potrzebach
naszych,

ale od wszelakich
złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna
i błogosławiona.

O Pani nasza,
Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza.

Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.


Pomódl się także:

Codzienna modlitwa wieczorna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nasze aktualności