Módlmy się wspólnie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy nie tylko w chwilach, w których szczególnie potrzebujemy wsparcia, pocieszenia i opieki, ale także w chwilach mniejszych słabości, które przydarzają się nam wszakże codziennie. Jednak jest to szczególnie ważne, gdy zmagamy się z największymi trudnościami życiowymi, chorobami, problemami rodzinnymi czy duchowymi.

Wzywamy Matkę Bożą Nieustającej Pomocy, ponieważ wierzymy, że jako Matka Jezusa i nasza niebiańska Matka, zawsze wysłuchuje naszych próśb i wstawia się za nami u Boga. Jej nieustająca troska i miłość są dla nas źródłem nadziei i otuchy, dając nam siłę, by przetrwać nawet najtrudniejsze chwile. Modlitwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy to akt głębokiej wiary i oddania, poprzez który powierzamy Jej nasze życie i wszelkie sprawy, wierząc, że z Jej pomocą możemy pokonać wszelkie przeszkody i dążyć do świętości.


O Najświętsza Matko Boża Nieustającej Pomocy, Ty, która z miłością i współczuciem spoglądasz na każde Twoje dziecko, przychodzimy do Ciebie z sercami pełnymi ufności i nadziei. Ty, która znasz wszystkie nasze troski, bóle i radości, otaczaj nas swoją opieką i wstawiaj się za nami u swojego Syna, Jezusa Chrystusa.

O Matko Boża Nieustającej Pomocy, Królowo Niebios i Ziemi, Ty, która nieustannie czuwałaś nad życiem swojego Syna od chwili Jego poczęcia, prosimy Cię, bądź naszą przewodniczką i obrończynią w każdej chwili naszego życia. Spraw, abyśmy zawsze czuli Twoją obecność, szczególnie w momentach trudnych i bolesnych, gdy nasze serca są pełne lęku i niepokoju.

O Matko Boża Nieustającej Pomocy, Matko Miłosierdzia, Ty, która z czułością pochylasz się nad każdym człowiekiem potrzebującym Twojej pomocy, prosimy Cię, wspomóż nas w naszych codziennych trudach i wyzwaniach. Bądź dla nas źródłem pocieszenia i nadziei, gdyż w Twoim matczynym sercu znajduje się niezmierzone miłosierdzie i dobroć.

O Matko Boża Nieustającej Pomocy, Ty, która znasz nasze najskrytsze pragnienia i troski, prosimy Cię, przyjdź nam z pomocą w naszych potrzebach duchowych i materialnych. Uproś u swojego Syna łaski, których najbardziej potrzebujemy, abyśmy mogli żyć w zgodzie z Jego wolą i dążyć do wiecznego zbawienia.

O Matko Boża Nieustającej Pomocy, Ty, która jesteś wzorem czystości, pokory i posłuszeństwa, pomóż nam naśladować Twoje cnoty w naszym codziennym życiu. Spraw, abyśmy byli zawsze gotowi do pełnienia woli Bożej, nawet w najtrudniejszych okolicznościach, i abyśmy zawsze mieli odwagę dawać świadectwo naszej wiary.

O Matko Boża Nieustającej Pomocy, Matko Kościoła, prosimy Cię, wstawiaj się za nami przed tronem Bożym, abyśmy mogli żyć w jedności z Bogiem i naszymi bliźnimi. Ucz nas, jak kochać i przebaczać, jak Ty kochałaś i przebaczałaś, i prowadź nas do źródła prawdziwego pokoju i radości, którym jest Twój Syn, Jezus Chrystus.

O Matko Boża Nieustającej Pomocy, Ty, która jesteś naszą najpewniejszą ostoją w chwilach zwątpienia, daj nam siłę, by nie poddawać się przeciwnościom losu. Prosimy Cię, abyśmy zawsze mogli znaleźć w Tobie ukojenie i pocieszenie, gdy świat nas zawiedzie i gdy wszystko wokół nas wydaje się beznadziejne.

O Matko Boża Nieustającej Pomocy, Ty, która jesteś Gwiazdą Nadziei na burzliwym morzu życia, bądź dla nas światłem prowadzącym do bezpiecznej przystani. Pomóż nam, abyśmy nigdy nie tracili z oczu Twojej miłości i przewodnictwa, i abyśmy zawsze dążyli do świętości, z ufnością powierzając nasze życie w Twoje ręce.

O Matko Boża Nieustającej Pomocy, prosimy Cię również o błogosławieństwo dla naszych rodzin i bliskich. Otocz ich swoją opieką, chroniąc przed wszelkim złem i niebezpieczeństwami. Wprowadź do naszych domów pokój, miłość i wzajemne zrozumienie, abyśmy żyli w jedności i harmonii, naśladując Twoją świętą rodzinę z Nazaretu.

O Matko Boża Nieustającej Pomocy, Ty, która jesteś naszym wsparciem w chwilach próby, naucz nas pokory i cierpliwości, abyśmy potrafili znosić trudności z pogodą ducha, wierząc, że każda chwila naszego życia jest częścią Bożego planu. Spraw, abyśmy umieli dostrzegać dobro nawet w najmniejszych rzeczach i dziękować Bogu za wszystkie łaski, które codziennie otrzymujemy.

O Matko Boża Nieustającej Pomocy, ufamy Tobie i oddajemy się pod Twoją opiekę. Prowadź nas bezpiecznie przez zawirowania życia i doprowadź nas do wiecznej radości w królestwie niebieskim.

Amen.


Pomódl się także:

Pod Twoją Obronę

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nasze aktualności