Święty Antoni Padewski, znany również jako Antoni z Lizbony, był franciszkańskim kaznodzieją i teologiem, żyjącym w XIII wieku. Jest jednym z najbardziej czczonych świętych w Kościele katolickim, szczególnie znany jako patron rzeczy zagubionych. Wyróżniał się swoją głęboką pobożnością, elokwencją i umiejętnością przekonywania, co przyciągało tłumy wiernych.

Do świętego Antoniego modlimy się przede wszystkim w sytuacjach, gdy potrzebujemy pomocy w odnalezieniu zagubionych przedmiotów, ale również w momentach duchowego zagubienia, poszukiwania życiowej drogi oraz kiedy potrzebujemy wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych. Jego wstawiennictwo jest uważane za skuteczne, a liczne świadectwa wiernych potwierdzają cuda przypisywane jego interwencji.


Módlmy się razem do świętego Antoniego

Święty Antoni Padewski, cudowny i potężny orędowniku, Patronie spraw zagubionych i nieodnalezionych, Ty, który w życiu swoim naśladowałeś Chrystusa W pokorze, miłości i oddaniu służbie bliźnim, Proszę Cię teraz, abyś wstawił się za mną przed tronem Boga.

Święty Antoni, pełen miłosierdzia i współczucia, Który niegdyś przywracałeś nadzieję zrozpaczonym, Odnajdywałeś zagubione przedmioty i dusze I z niesłabnącą gorliwością nauczałeś Bożej prawdy, Zwróć swoje miłościwe spojrzenie na mnie, Który potrzebuję Twojej niebiańskiej pomocy.

Proszę Cię, Święty Antoni, abyś pomógł mi odnaleźć To, co zagubione w moim życiu – nadzieję, wiarę, miłość. Wprowadź mnie z powrotem na ścieżkę prawości, Która prowadzi do wiecznego zjednoczenia z naszym Panem.

Ty, który z Boską mocą czyniłeś cuda, Uproś dla mnie łaskę Bożego miłosierdzia, Bym mógł odnaleźć pokój serca i umysłu, Bym był obdarzony mądrością i siłą W codziennych trudnościach i wyzwaniach.

O, Święty Antoni, stróżu dusz w potrzebie, Pomóż mi rozwiązać problemy, które mnie przytłaczają. Proszę, aby Twoja miłość i łaska Spłynęły na mnie i moich bliskich, Byśmy mogli odczuwać Twoją obecność I wsparcie w każdej chwili naszego życia.

Święty Antoni, wstaw się za mną u Boga, Wypraszaj dla mnie Jego błogosławieństwa, Aby moje serce napełniło się wdzięcznością i pokorą, Abym zawsze pamiętał o Bożej miłości i łaskawości.

Niech Twoje święte imię będzie wychwalane na wieki, Niech Twój przykład prowadzi mnie do świętości, A Twoje modlitwy niech będą tarczą ochronną Przed wszelkim złem i pokusami świata.

Święty Antoni, cudotwórco i przyjacielu, Proszę Cię, bądź moim przewodnikiem i wsparciem, Nie opuszczaj mnie w chwilach zwątpienia, Lecz prowadź mnie ku światłu Bożej obecności.

W tej modlitwie zawierzam Ci wszystkie moje troski i pragnienia, Ufając, że Twoje wstawiennictwo u Boga Przyniesie mi upragnione pocieszenie i radość.

Amen.


Pomódl się także:

Modlitwa do świętego Szarbela

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nasze aktualności