Modlitwa do świętego Szarbela jest popularna wśród wiernych poszukujących uzdrowienia duchowego i fizycznego. Święty Szarbel (Charbel) Makhlouf, libański mnich i pustelnik, znany jest z licznych cudów przypisywanych jego wstawiennictwu. Wierni modlą się do niego, prosząc o pomoc w trudnych sytuacjach zdrowotnych, emocjonalnych oraz duchowych. Jego życie, pełne pokory, ascetyzmu i głębokiej modlitwy, inspiruje ludzi do zwracania się do niego w chwilach cierpienia i potrzeby. Modlitwa do świętego Szarbela często zawiera prośby o siłę do znoszenia trudności, o uzdrowienie z chorób oraz o wsparcie w walce z pokusami.

Modlitwa do świętego Szarbela jest praktykowana przez osoby pragnące pogłębić swoją duchowość i zbliżyć się do Boga. Święty Szarbel, jako wzór głębokiego zjednoczenia z Bogiem, staje się dla wielu przewodnikiem w ich duchowej podróży. Modlitwy te mogą obejmować prośby o rozwój duchowy, umocnienie wiary oraz o pomoc w odkrywaniu i wypełnianiu woli Bożej w życiu codziennym. Wierni często odmawiają nowenny do świętego Szarbela, które są serią modlitw trwających dziewięć dni, prosząc o jego wstawiennictwo w intencjach osobistych lub wspólnotowych.


Święty Szarbelu, orędowniku nasz przed Tronem Bożym, w pokorze stajemy przed Tobą, prosząc o Twoją pomoc i wstawiennictwo. Ty, który spędziłeś życie w cichości i modlitwie, ucz nas, jak żyć zgodnie z wolą Bożą.

Święty Szarbelu, napełnij nas swoją miłością do Boga, abyśmy mogli trwać w Jego obecności każdego dnia. Pomóż nam, by nasze serca były pełne pokoju i radości płynącej z bliskości z Panem.

Ukochany Święty, który doświadczałeś cierpienia i trudności, bądź dla nas przykładem wytrwałości i nadziei. W chwilach próby, umacniaj nas swoją wiarą i dodawaj sił, abyśmy nie ustali w dążeniu do świętości.

Prosimy Cię, święty Szarbelu, abyś wstawiał się za nami przed obliczem Boga. Wspomóż nas w naszych codziennych zmaganiach, abyśmy mogli wzrastać w miłości do Boga i bliźnich.

Święty Szarbelu, Ty, który jesteś świadkiem cudów Bożej łaski, błogosław nam i naszym rodzinom. Prosimy o uzdrowienie naszych ciał i dusz, abyśmy mogli służyć Bogu z pełnym oddaniem.

Ukochany Święty, Ty, który w swojej pokorze i ciszy odnajdywałeś Boga, naucz nas, jak odnaleźć spokój i ciszę w zgiełku codziennego życia. Pomóż nam, abyśmy w każdej chwili mogli zbliżać się do Boga.

Święty Szarbelu, natchnij nasze serca pragnieniem modlitwy i kontemplacji. Pomóż nam, abyśmy w każdej sytuacji potrafili zwracać się do Boga, ufając Jego miłosierdziu i miłości.

Prosimy Cię, abyś wspierał nas w naszych dążeniach do pełnienia woli Bożej. Ucz nas, jak z pokorą i cierpliwością przyjmować wszystko, co nas spotyka, wierząc, że wszystko ma swoje miejsce w Bożym planie.

Święty Szarbelu, Ty, który żyłeś w skromności i ubóstwie, naucz nas, jak cenić duchowe bogactwa ponad materialne. Pomóż nam, abyśmy w każdym człowieku widzieli obraz Boga i służyli mu z miłością.

Prosimy Cię, abyś opiekował się nami i naszymi bliskimi. Uproś nam łaskę zdrowia, pokoju i miłości w naszych domach. Niech Twoje wstawiennictwo przyniesie nam pocieszenie i umocnienie w trudnych chwilach.

Święty Szarbelu, prowadź nas drogą świętości. Niech Twoje życie będzie dla nas wzorem, jak w prostocie i pokorze oddawać chwałę Bogu. Pomóż nam, abyśmy każdego dnia stawali się coraz bardziej podobni do Chrystusa.

Prosimy Cię, abyś modlił się za nas, abyśmy mogli kiedyś spotkać się z Tobą w niebie, gdzie będziemy wspólnie wielbić Boga na wieki. Niech Twoje wstawiennictwo przyniesie nam łaski, których potrzebujemy do zbawienia.

Święty Szarbelu, wstawiaj się za nami u naszego Pana Jezusa Chrystusa. Prosimy, aby nasze życie było przepełnione Bożą łaską, a nasza wiara była nieustannie umacniana Twoim przykładem i modlitwami.

Amen.


Pomódl się także:

Modlitwa do świętego Antoniego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nasze aktualności